webSIL

login:

hasło:


Regulamin
systemu
webSIL

Atutem naszej firmy jest certyfikat ISO 9001:2000 który uzyskaliś›my we wrześniu 2003r, w roku 2006 została przeprowadzona wnikliwa recertyfikacja systemu która potwierdziła wysoką… jakość‡ usł‚ug zarządzania i administrowania w naszej firmie.

Do pobrania...

Zarzą…dzanie i Administrowanie nieruchomoś›cią… wspólną….

Zarządzanie i Administrowanie nieruchomoś›cią polega na przeje™ciu wię™kszoś›ci obowią…zków zwią…zanych z utrzymaniem nieruchomoś›ci przez Administratora, w Pań„stwa rę™kach pozostają wią…żące się z tym decyzje.

 

Bardzo chę™tnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.


tel./fax: 58-342-70-62, 58-522-10-97

tel.kom.: 668-43-13-27

e-mail: biuro@tessa-administracja.pl

Copyright © 2010 tessa - Design & Engine - strony www FineCMS.pl