webSIL

login:

hasło:


Regulamin
systemu
webSIL

Atutem naszej firmy jest certyfikat ISO 9001:2000 który uzyskaliś›my we wrześniu 2003r, w roku 2006 została przeprowadzona wnikliwa recertyfikacja systemu która potwierdziła wysoką… jakość‡ usł‚ug zarządzania i administrowania w naszej firmie.

Firma "TESSA" Teresa Siebielec Zarządzanie Nieruchomościami

Firma „TESSA” Teresa Siebielec Zarządzanie Nieruchomościami istnieje na gdańskim rynku nieruchomości od 2001 roku. Jesteśmy firmą administrującą i zarządzającą nieruchomościami, specjalizującą się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych.
Zarządzamy i administrujemy Wspólnotami Mieszkanio- wymi na terenie Gdańska w dzielnicach Wrzeszcz, BrzeĹşno i Przymorze.
Właścicielem firmy jest Teresa Siebielec – Zarządca Nie ruchomości, posiadająca licencję Nr 174, jak równieĹź uprawnienia budowlane z wieloletnim doświadczeniem.
Naszą podstawową wartością jest zadowolenie klientów, a fundamentem jest odpowiednio przygotowany zespół, składający się z doświadczonych pracowników, których kwalifikacje cały czas są podnoszone. Zgodnie z wymogami posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Naszym głównym zadaniem jest realizacja Państwa potrzeb przy osiąganiu satysfakcjonującego Państwa poziomu kosztów utrzymania nieruchomości.
Wykorzystujemy oprogramowanie usprawniające obsługę nieruchomości – system SARCZ (system usprawniający obsługę poszczególnych właścicieli) oraz system księgowy SYMFONIA. Proponujemy równieĹź bankowość internetową, która pozwala obniĹźyć koszty usług bankowych.
Współpracujemy wyłącznie z wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi podmiotami, które systematycznie podlegają ocenie i gwarantują wysoki poziom usług.
Gwarantujemy profesjonalną i dynamiczną obsługę w zakresie administrowania, zarządzania, obsługi rachu- nkowej oraz w pozostałych dziedzinach związanych z obsługą nieruchomości.

 

Zarzą…dzanie i Administrowanie nieruchomoś›cią… wspólną….

Zarządzanie i Administrowanie nieruchomoś›cią polega na przeje™ciu wię™kszoś›ci obowią…zków zwią…zanych z utrzymaniem nieruchomoś›ci przez Administratora, w Pań„stwa rę™kach pozostają wią…żące się z tym decyzje.

 

Bardzo chę™tnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.


tel./fax: 58-342-70-62, 58-522-10-97

tel.kom.: 668-43-13-27

e-mail: biuro@tessa-administracja.pl

Copyright © 2010 tessa - Design & Engine - strony www FineCMS.pl